Συγκίνηση στην παρουσίαση στόχου και σκοπού του 6ου No Finish Line. Κλείνουν σήμερα οι εγγραφές στον αγώνα των 100 ωρών

REGISTRATIONS