Όροι & Προυποθέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι έχοντες πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι οι χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, για να καταχωρήσουν on-line αίτηση εγγραφής συμμετοχής για τους ίδιους προσωπικά ή για τρίτα πρόσωπα, αποδέχονται τόσο οι ίδιοι όσο και τα τρίτα πρόσωπα, ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής συμμετοχής, καθώς και τους όρους που διέπουν την πληρωμή της συνδρομής εγγραφής συμμετοχής, οποιοδήποτε τρόπο κι αν επιλέξουν για την πληρωμή και την ολοκλήρωση της εγγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και αναφερόμενα στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οι χρήστες οι οποίοι κατέθεσαν για τους ίδιους ή για τρίτα πρόσωπα αίτηση – δήλωση εγγραφής συμμετοχής, αποδέχονται απόλυτα ότι: «Συμμετέχουν στον αγώνα με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη έχοντας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παραιτούνται από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργάνωσης για τυχόν σωματική βλάβη, από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά από το τέλος του. Αποδέχονται και συναινούν επίσης την ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας τους από τα ΜΜΕ, τους διοργανωτές, και τους χορηγούς της διοργάνωσης για ενημερωτικούς και προωθητικούς λόγους».

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners ή Discover, μέσω της πύλης ασφαλών πληρωμών της Alpha Bank, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας μας nflathens.com. Όποια ομάδα επιθυμεί έκδοση τιμολογίου από την διοργάνωση, θα πρέπει πέραν του αντιτίμου συμμετοχής να καταβάλει και τον προβλεπόμενο ΦΠΑ (24%).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ακύρωση συμμετοχής εγγεγραμμένου ή εγγεγραμμένης στο 8ο NFL Athens με ολοκληρωμένη την διαδικασία εγγραφής, γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν γραπτής αιτήσεως αποκλειστικά στη διεύθυνση [email protected] και μόνο εφόσον υποβληθεί έως 14 Απριλίου 2024. Η πολιτική ακύρωσης συμμετοχής έχει ως εξής:

  • Για ακύρωση συμμετοχής από 5 έως 14 Απριλίου 2024 θα επιστρέφεται το αντίτιμο συμμετοχής μετά παρακράτησης του 50% κόστους συμμετοχής ανά άτομο για διαχειριστικούς λόγους.
  • Για ακύρωση συμμετοχής από 26 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2024 θα επιστρέφεται το αντίτιμο συμμετοχής μετά παρακράτησης του 25% κόστους συμμετοχής ανά άτομο για διαχειριστικούς λόγους.
  • Για ακύρωση συμμετοχής έως και 25 Μαρτίου 2024 θα επιστρέφεται το αντίτιμο συμμετοχής χωρίς κάποια παρακράτηση στο κόστος συμμετοχής ανά άτομο.
  • Οι επιστροφές χρημάτων από ακύρωση συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση του αγώνα και έως τις 31 Μαΐου 2024.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό συμμετοχής πρέπει να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου χωρίς παρακρατήσεις τραπεζικών εξόδων, καθώς τα χρηματικά δικαιώματα – προμήθεια τράπεζας για την on-line πληρωμή της εγγραφής – αίτησης συμμετοχής ανά εγγραφή (έξοδα συναλλαγής δηλαδή), παρακρατούνται από τις τράπεζες και όχι από την διοργάνωση.

Σε τυχόν περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής του αγώνα λόγω ανωτέρας βίας και με απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, η συνδρομή επιστρέφεται στον εγγεγραμμένο δρομέα εφόσον το επιθυμεί και το ζητήσει γραπτώς με αίτημα στο [email protected], κατόπιν παρακράτησης του 25% κόστους συμμετοχής ανά άτομο για διαχειριστικούς λόγους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει γραπτό αίτημα επιστροφής του ποσού μετά από ακύρωση ή αναβολή του αγώνα, η εγγραφή θα είναι αυτόματα σε ισχύ για την αμέσως επόμενη διοργάνωση του No Finish LineAthens.

REGISTRATIONS