Το Μαζί για το Παιδί

Το “Μαζί για το Παιδί” ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα το 1996 με σκοπό να ενώσει την προσπάθεια δέκα μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται ισότιμα για την ευημερία περισσότερων από 30.000 παιδιών. Η ένωση των δέκα παιδικών ιδρυμάτων και σωματείων λειτουργεί υπό την προεδρεία της Αλεξάνδρας Μαρτίνου που με το διοικητικό συμβούλιο και την εθελοντική ομάδα τους έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ισότιμη στήριξη όλων των μελών της ένωσης.

Το “No Finish Line Athens” από το 2017 έχει πραγματοποιήσει προς το “Μαζί για το Παιδί” χρηματικές δωρεές 193.162,50 ευρώ συνολικά για την υλοποίηση παιδικών προγραμμάτων, χάρη και στη συμμετοχή 47.780 μελών που αποτελούν την ελληνική κοινότητα του No Finish Line Athens.

Τα σωματεία και ιδρύματα μέλη της ένωσης “Μαζί για το Παιδί” είναι τα εξής:

  • Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη»
  • Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» ΚΑΣΠ
  • Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή»
  • Σωματείο «Φίλοι του Θεοτόκος»
  • Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»
  • Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη «ΠΕΑΝΔ»
  • Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού»
  • Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού «Πνοή»
  • Οι Φίλοι της Μέριμνας «Η Μέριμνα»
REGISTRATIONS