Ερμής 1877

Το No Finish Line Athens ανήκει στον διεθνή οργανισμό NFL International και έχει ως φορέα υλοποίησης του στην Ελλάδα, τον ιστορικό αθλητικό και πολιτιστικό σύλλογο “Ερμής 1877”, που ιδρύθηκε το 1877 από Έλληνες οι οποίοι αποτελούσαν την πνευματική ελίτ της εποχής σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη.

Ο ιστορικός “Ερμής” υπήρξε για μισό αιώνα ο πιο σημαντικός αθλητικός και πολιτιστικός σύλλογος του απανταχού ελληνισμού και ξεχώριζε για τις πολυδιάστατες, πρωτοποριακές και φιλανθρωπικές δραστηριότητές του, λειτουργώντας και με την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Το 2014 ο “Ερμής” ενεργοποιήθηκε και πάλι πρωτοστατώντας σε αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές δράσεις, χάρη στις ενέργειες του Ιωάννη Νικολάου, ενός διακεκριμένου Έλληνα του εξωτερικού και επικεφαλή επικοινωνίας, τύπου και δημοσίων σχέσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας κλασικού αθλητισμού.

Ο “Ερμής 1877” εκτός από φορέας υλοποίησης του No Finish Line Athens, μέσω της διοργάνωσης και όλων των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, υλοποιεί προγράμματα που απευθύνονται σε νέους από τους χώρους του αθλητισμού και του πολιτισμού, για να μπορέσουν να εξελιχθούν, να διακριθούν διεθνώς και να πετύχουν τους στόχους τους.

REGISTRATIONS